نرم افزار کنترل تولید شیشه دوجداره اسپوتا ۳٫۰ ویژه صنایع تولید شیشه دوجداره، جهت کنترل تولیدات آن شرکت ها می باشد. این نرم افزار با داشتن قابلیت های بیشمار خود اولین نرم افزار کنترل تولید شیشه دوجداره ایران می باشد.

ویژگیهای نرم افزار:

۱- امکان تعریف مشخصات کامل مشتری ها
۲- امکان چاپ لیست مشخصات مشتری ها
۳- امکان جستجوی سریع مشتری بر اساس هر یک از آرگومانهای مورد نظر کاربر
۴- امکان شناسایی پروژه های تولید هر یک از مشتری ها
۵- امکان تعریف مشخصات کامل پروژه ها
۶- امکان چاپ لیست مشخصات پروژه ها
۷- امکان جستجوی سریع پروژه بر اساس هر یک از آرگومانهای مورد نظر کاربر
۸- امکان تعریف انواع شیشه ها
۹- امکان گزارشگیری از شیشه های مصرفی به تفکیک نوع شیشه در بازه زمانی تعیین شده
۱۰- امکان تعریف انواع محصولات
۱۱- امکان گزارشگیری بر حسب انواع محصولات
۱۲- امکان تعریف انواع اسپیسر
۱۳- امکان گزارشگیری از اسپیسرهای مصرفی به تفکیک نوع اسپیسرها در بازه زمانی مشخص
۱۴- امکان تعریف انواع گازهای مصرفی
۱۵- امکان گزارشگیری از میزان گازهای مصرفی در بازه زمانی مشخص
۱۶- امکان رده بندی محصولات
۱۷- امکان تعریف مشخصات شرکت تولید کننده
۱۸- امکان تعریف سال مالی
۱۹- امکان تعریف کاربر
۲۰- امکان ایجاد محدودیت دسترسی برای هر کاربر
۲۱- امکان ثبت موجودی اول دوره انبار محصول نهایی
۲۲- درج کلیه درخواستها به صورت همزمان توسط چند کاربر
۲۳- امکان حذف و یا ویرایش اطلاعات ثبت شده
۲۴- الصاق کلیه نامه ها، نقشه ها و فایلهای تصویری، فایلهای صوتی و غیره ارسالی مشتری به هر یک از درخواستها
۲۵- مشاهده تمامی فایلهای الصاق شده با هر فرمت در نرم افزار
۲۶- جستجوی درخواستهای ثبت شده
۲۷- امکان مرتب سازی اطلاعات بر اساس یکی از آرگومانهای موجود نمایشی
۲۸- امکان درج موقعیت شیشه به صورت متنی و عددی
۲۹- امکان درج کلیه شیپهای قابل تولید
۳۰- امکان تعیین نوع گاز مورد نیاز هر قطعه
۳۱- امکان محاسبه میزان گاز مورد نیاز برای قطعات تولیدی
۳۲- امکان تعریف حداکثر ۴ لایه شیشه برای هر قطعه
۳۳- امکان تعریف حداکثر ۳ لایه اسپیسر برای هر قطعه
۳۴- امکان چاپ لیست ابعاد برای استفاده در کلیه پروسه های تولید
۳۵- امکان چاپ درخواست تولید از واحد تولید در صورت مجزا بودن واحد برنامه ریزی با واحد تولید
۳۶- امکان ویژوال (بصری) جهت مشخص شدن نوع درخواست ثبت شده از لحاظ کنترل شدن، مورد دار بودن و یا پیوست دار بودن آن
۳۷- امکان کنترل هر درخواست به صورت همزمان در شبکه جهت رفع خطاهای ثبتی
۳۸- امکان درج و مشاهده ایرادات هر درخواست ثبت شده جهت اصلاح آن
۳۹- امکان گزارشگیری از پروژه های آماده تولید
۴۰- امکان گزارشگیری از قطعات آماده تولید
۴۱- امکان گزارشگیری به روز قطعات تولید شده
۴۲- امکان گزارشگیری پروژه های تولید شده باقیمانده
۴۳- امکان گزارشگیری از پروژه های تمام شده
۴۴- گزارش متراژی قطعات موجود در انبار
۴۵- امکان صدور برگ خروج محصول نهایی به صورت دستی
۴۶- امکان صدور برگ خروج محصول نهایی توسط دستگاه اسکنر
۴۷- امکان نمایش مشخصات کامل قطعات جهت کنترل ان به هنگام تولید
۴۸- امکان نمایش کلی شیپها به همراه اطلاعات موجود شیپ به صورت تصویری
۴۹- امکان چاپ برچسب شناسایی
۵۰- امکان تعریف شماره پالتی که شیشه تولیدی بر روی آن قرار می گیرد
۵۱- امکان گزارشگیری از برچسب های الصاق شده برحسب تاریخ
۵۲- امکان درج موقعیت نصب شیشه بر روی برچسب
۵۳- امکان درج بارکد شناسایی بر روی برچسب ها
۵۴- امکان ارسال قطعات تولید شده به انبار محصول نهایی
۵۵- امکان گزارشگیری از موجودی محصول نهایی
۵۶- امکان تعیین موقعیت قرار گیری قطعات تولید شده
۵۷- امکان گزارشگیری از موجودی ارسال نشده به همراه موقعیت آنها در انبار محصول نهایی
۵۸- امکان گزارشگیری از صورت وضعیت تولید و ارسال پروژه
۵۹- گزارش متراژی محصولات تولید شده
۶۰- آمار تولید دوره ای
۶۱- امکان استفاده به صورت شبکه
۶۲- امکان پشتیبان گیری از اطلاعات
۶۳- امکان بازسازی اطلاعات
۶۴- امکان استفاده در کلیه ویندوزها
۶۵- امکان استفاده تحت شبکه.
۶۶- امکان کنترل خط تولید.
۶۷- و سایر امکانات متعدد دیگر که در هنگام استفاده نرم افزار قابل مشاهده خواهد بود.